Historie firmy

Pár slov o naší historii

HISTORIE FIRMY

Společnost byla založena roku 2003 s myšlenkou vybudování své vlastní sítě, která bude poskytovat přístup k Internetu. Na začátku vznikl specializovaný obchod s výpočetní technikou s podporou servisních a poradenských služeb v tomto oboru. Následující rok se podařilo umístit první přípojný bod s přístupem do sítě Internet, který se stal základním kamenem komunikační sítě pod obchodní značkou Spolnet®.

 

Obchodní značka SPOLNET® se stala pro naší společnost vlajkovou lodí a v roce 2007 proběhla jeho úspěšná registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro řadu tříd výrobků a služeb z IT oblasti

HISTORICKÉ MILNÍKY SPOLEČNOSTI

2003 - ZALOŽENA SPOLEČNOST

Společnost byla založena roku 2003 s myšlenkou vybudování své vlastní sítě, která bude poskytovat přístup k internetu.

2007 - ÚSPĚŠNÁ REGISTRACE

Obchodní značka SPOLNET® se stala pro naší společnost vlajkovou lodí a v roce 2007 proběhla jeho úspěšná registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro řadu tříd výrobků a služeb z IT oblasti.

2009 - 1000. zákazník

Připojení 1000. zákazníka k Internetu.

2010 - Napojení na páteřní optickou síť

Napojení na páteřní optickou síť po uzavření spolupráce se společností RIO Media a.s. a tím zajištění dostatečné přenosové kapacity pro naši komunikační síť SpolNet.

2011 - Investice a věrnostní program

Investice do výměny technologií v naší datové síti, navýšení vstupní konektivity pro komunikační síť SpolNet, představení Věrnostního programu – poděkování zákazníkům za pravidelný odběr našich služeb, první podpora akcí pořádaných v Horních Počernicích DDM ke Dni dětí a akce Čarodejnic pořádaných ÚMČ Praha 20 na Chvalské tvrzi.

2012 - Zákaznické centrum

Změna sídla společnosti a zřízení Zákaznického centra.

2014 - Televize

Navázání nové spolupráci se společností SledovaniTV.cz s.r.o., která nám umožnila rozšíření našeho portfólia poskytovaných služeb o Televizi, připojení v pořadí 2000-cího zákazníka k Internetu.

2017 - Navýšení vstupní konektivity

Navýšení vstupní konektivity pro komunikační síť SpolNet na 3Gbps, výměna technologií v datové centrále, realizace Hotspotů na území Horních Počernic ve spolupráci s ÚMČ Praha 20

2019 - Členství v RIPE

Stali jsme se členy RIPE NCC mezinárodní nezávislé neziskové členské organizace, která podporuje infrastrukturu internetu prostřednictvím technické koordinace v ní obhospodařovaných regionech. Více o RIPE NCC zde a nebo přímo na RIPE NCC .

2015 – 2018 tyto roky jsme se zaměřili především na investice do zvýšení kvality nabízených služeb. Měnili jsme v námi provozované síti SpolNet páteřní i vysílací prvky a navýšili vstupní konektivitu na 3Gbps. Naše nabídka pro firemní i domácí zákazníky se rozrostla o produkty partnerského řešení pro elektronickou evidenci tržeb od společností KasaFik, produkty partnerského řešení pro bezpečnou firemní komunikaci Kerio a také řešení pro snadnou migraci systémů a správu pevných disků Acronis. Prostřednictvím DSL technologie jsme rozšířili nabídku a dostupnost vysokorychlostní připojení k Internetu od naší společnosti. Na závěr tohoto období jsme představili novou webovou prezentaci naší společnosti.

 

2012 – 2014 tyto roky jsme naplnili náš cíl ve zkvalitňování a rozšiřování našich služeb. Stali jsme se velmi vítaným poskytovatelem služeb v oblasti elektronických komunikací v rámci své územní působnosti a udrželi jsme si tak i nadále konkurenceschopnost s ostatními společnostmi.
V tomto období také prošli změnou naše vnitřní firemní procesy, které měli podpořit spokojenost Vás, našich zákazníků. K oboustranné spokojenosti jsme rozšířili a upevnili spolupráci s naším dodavatelem konektivity společností RIO Media a.s.. Toto partnerství přináší dostatečnou, kvalitní a spolehlivou konektivitu, která se promítá do námi dodávaných služeb. Navázali jsme novou spolupráci se společností SledovaniTV.cz s.r.o., která nám umožnila na konci roku 2014 rozšíření našeho portfólia poskytovaných služeb o IPTV.

 

V roce 2011 jsme úspěšně navázali na předchozí roky. Na trhu s poskytováním elektronických komunikací jsme byli konkurenceschopní a dále jsme rozšiřovali nabídku našich služeb. Základním kamenem k tomuto nám byly provedené investice do výměny technologií v naší datové síti v předešlém i v tomto roce a s tím spojené další navýšení objemu vstupní konektivity. Abychom mohli dále uspokojovat naše zákazníky kvalitními službami a servisem, museli jsme přistoupit ke konci kalendářního roku k přemístění kancelářského a servisního zázemí do nových prostor. V průběhu roku jsme také chtěli poděkovat za zakoupené zboží a pravidelný odběr služeb našim stávajícím zákazníkům, což jsme mohli učinit v listopadu uvedením našeho Věrnostního programu. Tento rok se ukázal být náročným především v rozšiřování zákaznické klientely, ale i přesto se nám v tomto směru podařilo oslovit a získat nové zákazníky nabídkou našich služeb. K tomuto také velkou měrou přispěly i kladné reference našich stávajících zákazníků s naší činností. Jsme také velmi rádi, že jsme v průběhu roku mohli podpořit pořádání akcí v hlavním působišti naší společnosti v Horních Počernicích a doufáme, že v tomto trendu budeme moci pokračovat i v dalších letech.

 

V roce 2010 jsme se zaměřili především na stabilizaci a rozšíření naší datové sítě, která poskytuje služby elektronických komunikací. Ta spočívala ve výměně HW technologií používaných v této síti, uzavřením smlouvy s novým hlavním dodavatelem konektivity a začátek realizace vlastních optických tras v této síti. Rozšířili jsme také územní pokrytí poskytování našich služeb. Při těchto činnostech jsme nezapomněli na naše zákazníky a připravili jsme pro ně různé výhody při odběru zboží a služeb. Uzavřeli jsme partnerské smlouvy se společnostmi Lyoness a GTS Alive, ze kterých tyto výhody vycházejí a poskytují našim zákazníkům příslušné slevy. Výhledem do následujícího roku bychom chtěli tuto oblast směrovanou na zákazníka ještě rozšiřovat a nabídnout mu kvalitní službu s přidanou hodnotou i v podobě dalších věrnostních slev.

 

V roce 2009 jsme na základě požadavků a poptávky našich zákazníků a partnerů připravili rozšíření služeb jednak v oblasti dodávek zboží a spotřebního materiálu, tak portfólia služeb pod naší obchodní značkou Spolnet® . Rozšířili jsme služby elektronických komunikací o hostingové, datové a hlasové pro komunikaci po síti Internet.

 

V roce 2008 jsme se zapojili do systému kolektivního sběru REMA systém, který zajišťuje povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona č. 185/2005 Sb. o odpadech. a dále v průběhu roku jsme se zapojili do unikátního ekologického projektu Zelená firma

aktuální nabídka televizesledovanitv - únorové promo + akce

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za další společný rok a těšíme se na pokračování spolupráce v novém roce.

Všem uživatelům internetové televize přinášíme v únoru 5 promokanálů. Tentokrát se jedná o 5 prémiových stanic s erotickým obsahem. Jedná se o programy: Leo TV, Extasy TV, Leo TV Gold, Dorcel, Dorcel XXX. Aby se obsah pro dospělé nedostal na obrazovku dětských diváků, je chráněný rodičovským PINem. Pokud ho uživatel nemá nastavený, může tak učinit v nastavení svého účtu, v sekci Heslo a PIN. Na stejném místě lze PIN také změnit. 

Únorová akce: HBO Maxpack jen za 1 Kč 

Akci mohou využít pouze ti uživatelé, kteří tento balíček v minulosti neměli aktivní. Balíček HBO Maxpack jako promo akci, může uživatel uhradit pouze kartou, nabídku uvidí ve svém obchodě. Po prvním měsíci bude stát balíček 299 Kč. Tento balíček zahrnuje kanály HBO, HBO 2 a HBO 3, Cinemax a Cinemax 2. Zároveň zajišťuje přístup do služby HBO Max. Nabízí tak zábavu zejména pro filmové a seriálové nadšence. 

Rozšíření balíčku Mých 7

Nabídku kanálů, ze kterých si mohou uživatelé v balíčku Mých 7 vybírat, rozšiřujeme celkem o 4 stanice. Jedná se o dokumetární kanál BBC Earth, který jsme zařadili v minulém měsíci a 3 stanice z rodiny FilmBox: Filmbox Premium, Filmbox Extra, Funbox UHD. Nově tedy nabídka zahrnuje 70 stanic různých žánrů. Vybrané kanály v balíčku Mých 7 si mohou uživatelé změnit jednou za 30 dní

Rebel a Relax v základních balíčcích

Stanice Rebel a Relax nově zařazujeme do všech základních balíčků.

Rádi Vám o službě internetové televize řekneme víc a pomůžeme vám s výběrem vhodného balíčku. Stačí nás jen kontaktovat

😉

tým POPE servis a SledovaniTV

.